Klubtrænere

BEDRE TRÆNING TIL BØRN OG UNGE

Vil I som klubtrænere gerne blive endnu bedre til at møde børn og unge i øjenhøjde og via simple værktøjer kunne rumme, forstå og kommunikere bedre med både børn, unge og forældre?

Herudover med et ønsker om at udvikle en endnu bedre træning til børn og unge, og som samtidig sikre, at børn og unge mellem 13-23 år fortsætter i klubben på eliteniveau, selvom andre tilbud frister eller træningsmængden og konkurrencesituationen presser sig på.

Sidst og ikke mindst, er dette noget for jer der gerne vil have viden og forståelse for, hvad det bedste træningsmiljø indebærer samt hvordan klubben og miljøet omkring klubben kan tiltrække og fastholde børn og unge i sporten.

 

 

KONTAKT MIG
Jannek Tetxlaf

FORLØB

Der kan være forskellige formål med denne indsats, fordi der opleves en forskellig træningshverdag fra træner til træner.

Med min erfaring tænker jeg først og fremmest, at det drejer sig om at få hjælp og sparring som udvikler jer som trænere til at håndtere børn og unge til en meningsfuld og sjov træning som skaber et stærkt socialt netværk.

Som klubtræner er der ofte tale om frivillige kræfter som bruger sin fritid på at hjælpe med træningen. Klubberne tilbyder typisk træneruddannelser til de frivillige trænere, men mange trænere er også forældre og de har begrænset tid til disse kursusaktiviteter da deres egne børn ofte deltager til konkurrence i weekenden hvor trænerkurserne gennemføres.

Viden og inspirationen gives på følgende områder:

 • Mødes med træneren og får information om dagens træning. Herefter observerer jeg træningen og slutter af med at give feedback til træneren med forslag til mulige forbedringer til glæde for børnene, træneren, klubben og forældrene.
 • Giver teoretisk viden og inspiration til træningen og omgangen med de unge i forhold til talentudviklingen og træningsmiljøet og aldersrelateret træning (ATK).
 • Giver teoretisk viden og inspiration om træningsplanlægning, træningsfysiologi, styrketræning, watt træning og mentaltræning.
 • Giver viden og inspiration til hvordan klubben kan udvikle træningsmiljøet gennem trænernes indsatser og derved blive endnu bedre til at fastholde børn og unge i klubben.
 • NYHED: Giver viden og inspiration om hvordan den mentale dimension kan gøres målbar og tydeliggøres gennem Dit Mentale Barometer og derved blive den NY'e træningsdimension og hjælp til træneren.
 • Læs videre under billedet om nogle konkrete tilbud.

Herudover tilbydes følgende 3 foredrag og kurser til klubtrænerne – foredrag:

Foredragene er med afsæt i følgende Tema: Sporten mister mange børn og unge før de har udviklet sit fulde potentiale.

 1. Børn og unges glæde, motivation og trivsel i sporten og hvordan man let fastholder de unge i sportens verden vs. et drop out?
 2. Hvad er effekten af mental styrke og mental sundhed hos børn og unge i sportens verden?
 3. Hvordan kan Dit Mentale Barometer være netop den hjælp og sparring til træneren, talentudvikleren og holdet der medfører at børn og unge motiveres, trives og fastholdes i sporten. 

Der lægges dage og tidspunkter op her på hjemmesiden 1 x i kvartalet.

Foredragene har en varighed på 3 timer.

Ønsker man et dags dagskursus fra kl. 9-17, aftales dette særskilt.

Tidsrammen er inklusive pauser, uddybende spørgsmål og debat.

Higher Impact holder foredrag og kursus - både som lukkede klub arrangementer, åbent kursus for trænere, foreninger og forældregrupper. 

Nogle eksempler på spørgsmål der besvares undervejs i foredrag (1)

 • Hvad en dit barns nuværende mentale sundhed?
 • Hvad en mental styrke og mental sundhed? Og hvordan udvikler jeg det?
 • Hvad er én af de gode forklaringer på, hvad der holder børn og unge i sport?
 • Hvad er børn og unges motivationsorientering?
 • Hvad er mange gode årsager til et drop out og hvordan kan man imødegå det?
 • Hvorfor struktureret mental træning? Og hvordan gør du i praksis?

Hvad er effekten af mental styrke og mental sundhed hos børn og unge i sportens verden?

Nogle eksempler på spørgsmål der besvares undervejs i foredrag (2).

 • Er denne udtalelse en floskel - DU KAN MEGET MERE END DU SELV TROR? Tror du, at udtalelsen kan blive til virkelighed?
 • Hvad er sammenhængen mellem børns identitet og deres mentale sundhed?
 • Hvilke stressorer kan barnet selv skrue op og ned for og derved selv tage ansvar for sin mentale styrke og mentale sundhed?
 • Hvad er lighederne mellem børnenes mentale styrke og deres selvværd? Og hvilken betydning har det for deres beslutning i afgørende situationer?
 • Hvordan bringes den mentale styrke ind i træningen og konkurrencen og bliver en afgørende faktor?

Lad os tage en snak

Kontakt
crossmenuchevron-down