Sensitive børn og unge i sportens verden

Det er mere og mere almindeligt at børn og unge er udfordret af en diagnose som driller.

Gennem 12 år har jeg specialiseret mig i arbejdet med børn og unge mellem 13-29 år, både i og udenfor sportens verden, som kæmper med en diagnose – angst, depression, personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, OCD og andre diagnoser - som ønsker hjælp til en bedre hverdag, med en forbedret trivsel, en øget livskvalitet eller som bare gerne vil kunne udfolde sit fulde talentpotentiale i sporten.

Arbejdet med denne gruppe af unge har vist, at Higher Impact's koncept fungerer i praksis. Processen synliggør deres udfordringer i konkrete situationer og gennem målrettede tiltag bliver deres mentale udvikling gjort målbar fra start. Herfra guides, hjælpes og støttes de unge via simple mentale teknikker, til en struktureret hverdag, sunde overbevisninger og strategier til hvordan de svære tanker og følelser kan håndteres når de opstår.

Forløbet

Vi mødes hjemme hos jer i trykke omgivelser.

Jeg arbejder "håndholdt" eller 1:1 og er både deres sparringspartner, coach, rådgiver og mentor, når jeg samarbejder om de udfordringer de gerne vil blive bedre til at håndtere. Ligesom jeg også samarbejder med jer som forældre således de uhensigtsmæssige vaner og rutiner kan omlægges eller blot justeres gennem små praktiske justeringer i hverdagen. 

Jeg arbejder i praksis ud fra den Kognitive- og Meta-kognitive psykologis metodik og anvender let tilgængelige og brugbare værktøjer fra sportens verden, når vi processer mod et mål de gerne vil nå.

De unge mestrer trin for trin at få et sundt syn på dig selv og trives i den hverdag som de har. Samtidig med at de tanker, der driller bliver gjort meget konkrete. Det kalder jeg udvikling og mestring af den mentale sundhed. Den skal være i en fornuftig balance. Dette er en væsentlige forudsætning for at videreudvikle deres mentale styrke. Det betyder med andre ord at mit fokus både udvikler deres mentale sundhed, trivslen og den mentale styrke i en sammenhæng, hvilket giver dig en hurtig effekt.

Lad os tage en snak

Kontakt
crossmenuchevron-down