Priser og Klippekort

Et møde eller 1 klip - "En livline" - Du har et akut problem og har behov for hjælp "NU og HER".

Du kan også anvende 1 klip til en feedbacksamtale efter du har gennemført "dit mentale barometer".

Denne livline kan også benyttes af mor og far i form af en 1 til 1 sparringssamtale pr. telefon eller et skypemøde.

Pris: kr. 1.500,-

Gyldighed 3 måneder

5 møder eller 5 klip - "Et intensivt udviklingsforløb"

Du vil gerne blive bedre i nogle kendte og konkrete situationer, som ofte "driller" dig. Du opnår en større selvindsigt og forståelse for hvad der réelt trigger dig. Du forbedre sandsynligvis både dit selvværd og din selvtillid og bliver den bedste version af dig selv. Du forbedrer dit refleksionsniveau set i forhold til det du gerne vil opnå. Du bliver langt mere fokuseret og er nu bedre i en konkurrencesituation.

Pris: kr. 6.750,-

Gyldighed 3 måneder

10 møder eller 10 klip - "Et længere og dybere udviklingsperspektiv".

Du vil gerne blive bedre i nogle konkrete situationer og kunne bringe din nye selvindsigt i spil i nogle praktiske situationer, enten - træning, konkurrence og eventuelt en eksamen. Vi bygger videre på de mentale værktøjer, som du lærer at bruge fra de første møder. Her er den store forskel, at vi kan deltage i din træning eller en konkurrence. Du opnår således, at kunne planlægge dine mentale indsatser, som en naturlig del af din hverdag - både før, under og efter hver træning, konkurrence eller måske eksamen. Du bliver klart bedre i både med- og modgang, og opnår resultater du ikke før troede var muligt.

Pris: kr. 12.500,-

Gyldighed 7 måneder

Praktisk information:
 1. En samtale har typisk en varighed på 50-75 minutter.
 2. Samtalerne foregår på kontoret, enten i Jyllinge, hjemme hos dig eller via en Online platform.
 3. Alle klippekort har en udløbsaftale, med mindre andet er aftalt. Udløbsdatoen beregnes ud fra startdatoen - første mødedag eller aktivitet. Herefter er det dit/jeres ansvar at de resterende klip forbruges inden udløbsdato. Udløbsdatoen er anført ved det enkelte klippekort.
 4. En aftale med et team, hold eller klub aftales altid særskilt.
 5. Ved samtaler, praktisk træning, test eller konkurrencer som gennemføres væk fra vores kontor i Jyllinge, faktureres et transporttillæg - baseret på Google Maps og statens takst + evt. færge, fly og broafgift. Dette beløb faktureres og betales før mødet eller aktiviteten.
 6. Kontoret i Jyllinge har åbent fra kl. 09.00 til kl. 18.00. 

Forretningsbetingelser:

 1. Alle klippekort eller forløb betales samlet før det 1. møde ift. faktura.
 2. Møder du ikke op til et aftalt møde er klippet mistet.
 3. Ønsker du at flytte et aftalt møde til en ny dag eller andet tidspunkt på dagen - skal dette være aftalt senest 48 timer før mødet.
 4. Klippekort eller aftalte beløb tilbagebetales ikke.

Priser for ”dit mentale barometer”:

 1. At udfylde og få sin score vist på "dit mentale barometer" er gratis.
 2. Du kan også vælge at Booke en feedbacksamtale - det koster kr. 1.500,00 og tager ca. 45 minutter.
 3. Hvis du ikke har tid til en feedbacksamtale møde, kan du vælge at Booke en analyse og rapport af din besvarelse med anbefalinger (dog kun ved den store undersøgelse).
  NB. Rapporten er en analyse og ikke en autogenereret rapport. Pris kr. 2.550,00
 4. Ønsker man et struktureret mentalt træningsprogram for 1-2 måneder, koster dette ét klip eller kr. 1.500,00.
 5. BEMÆRK: Man kan ikke bede om en analyse og en rapport, hvis man kun har besvaret den lille spørgeramme idet datagrundlaget er for lille.
 6. Derfor anbefales det at købe et klippekort med minimim 5 klip.

Hvis forældre til børn og unge gerne vil støtte og hjælpe anbefaler vi at bruge minimum ét klip, som vi kalder Forældre sparring. Her får mor og far god inspiration til, hvorledes de kan blive den bedste forældreversion for deres børn og unge i sin talentudvikling. Afhængig af det konkrete behov kan nogle af spørgsmålene fra besvarelsen af "dit mentale barometer" indgå i sparringen. 

Dit mentale barometer

Foredrag og kurser

Foredrag, kurser, klubbesøg og trænersparring: 

Et Higher Impact foredrag (3 timer) enten i klubben eller i en virksomhed = kr. 3.950,00 + transportomkostninger.

Vi tilbyder følgende foredrag: 

 1. Hvad er mentaltræning? og hvordan kommer børn og unge let i gang? 
 2. Hvad er effekten af mental styrke og mental sundhed hos børn og unge? og hvordan udvikler men let børn og unges selvværd og mentale sundhed og dermed trivsel? De bliver bedre til at håndtere de svære perioder gennem deres opvækst samt de udfordringer de møder , både i og udenfor sportens verden?
 3. Hvad skal der til således forældre til talenter i sportens verden både bliver den bedste version af sig samtidig med at de støtter deres barn maksimalt?
 4. Børn og unges glæde, motivation og trivsel i sporten og hvordan man let fastholder de unge i sportens verden vs. et drop out?
 5. Opfølgningsmøde (2-3 timer), som opfølgning på et foredrag, inklusiv alle forberedelser, kr. 2.850,00

Vi tilbyder følgende til klubber og foreninger:

Trænersparring og/eller ét klubbesøg, hvor jeg deltager på et af holdene og giver trænerne feedback, inklusiv alle forberedelser = kr. 2.850,00 + transportomkostninger.

Dagsmøde eller kursus, vedrørende træningsfysiologi og opbygning af en topform, inklusive alle mine forberedelser = kr. 7.500,00 + transportomkostninger.

Sparring med trænerne om ændring af træningsmiljø henover en sæson = 6 møder, hvoraf to møder er kursus dage og konkret implementering af tiltag = tilbud og aftale om fast pris + transportomkostninger.

Analyse af træningsmiljøet, inklusive alle forberedelser, og rapportering samt beslutningsmøde = kr. 21.500,00 + transportomkostninger.

Lad os tage en snak

Kontakt
crossmenuchevron-down