Vejen til NUL sygefravær med STRESS 

ALLEREDE efter 3 møder er der sket er markant forbedring. Nogle har ikke behov for flere samtaler.

RETTIDIG OMHU er forudsætningen for hele NUL sygefravær med Stress - konceptet og den proces der gennemføres. Det vil sige, at medarbejderen udvikler sine kompetencer i tide, til at kunne imødegå de negative konsekvenser som et langt arbejdspres har og imødegår derved udviklingen af  stress. 

Virksomheden undgår sygemeldinger med stress fordi de udvikler medarbejderens effektivitet, arbejdsglæde og trivsel - i tide.

Processen i overskrifter: Vises i følgende trin og har et omfang fra 3 til 6 og en sjælden gang 10 møder, afhængig af hvor stressramt medarbejderen er:

Trivsels- og den stressfrie plan er et gennemgående element og som der følges op på, ved hvert møde.

Optakt: Besvarelse af Dit Mentale Barometer

Trin 1. Modtager feedback på sin besvarelse og lærer at restituere samt udarbejder en trivsels- og stressfri plan

Trin 2. Opfølgning samt lærer at forebygge stress - del 1 - samt mentaltræning 

Trin 3. Opfølgning samt lærer at forebygge stress - del 2 - samt formulere sine nye arbejdsleveregler og udvikler sin trivsel. 

Trin 4. Opfølgning og en konstatering af, at stressen er faldet markant og forebygger nu effektivt sygefravær med stress. Næste trin er, at man sætter ord på hvordan det normale arbejdsliv kan genoptages og foregå i praksis. Man har mærkbart forbedret sin effektivitet, arbejdsglæde, mentale sundhed og trivsel.

Trin 5. Opfølgning og NUL sygefravær med STRESS er en realitet.

Trin 6. Opfølgning og målrettede personorienteret indsatser.

Trin 7. Opfølgning og en bekræftelse af egen mestring, før næste skridt besluttes.

Processen tager 5-8 uger.

Higher Impact

Gennemfører alle
indsatserne

Virksomheden eller organisationen oprettes med eget domæne under ”Dit Mentale Barometer”.

Higher Impact:

- Har administrationsrettighederne og sikrer funktionalitet, sikkerhed og anonymitet.

- Tilpasser og skalerer ”Dit Mentale Barometer” til virksomhedens behov.

- Sender mail til alle ansatte med et unikt log-in og garanterer 100% anonymitet.

- Informerer på afdelingsniveau om systemet og praktikken, anonymiteten, selvansvaret og næste skridt.

- Giver 1:1 Feedback til medarbejderne på deres besvarelse og udarbejder en plan til et ”Stressfrit og NUL sygefraværs arbejdsliv”.

- Gennemfører mentaltræning, coaching, foredrag og stresshåndteringskursus samt personprofil afklaring og konfliktforebyggende kommunikationstræning

Dit mentale Barometer” er tilgængeligt 24/7 – 365 dage om året.

Virksomheden

Har licens til ”Dit Mentale Barometer” og gennemfører selv alle indsatserne

Higher Impact opretter virksomheden eller organisationen under domænet ”Dit Mentale Barometer”.

Virksomheden:

- Har administrationsrettighederne og sikrer funktionalitet, sikkerhed og fuld anonymitet.

- HR bliver uddannet og/eller trænet af Higher Impact til at bruge ”Dit Mentale Barometer” platformen.

- HR skalerer og tilpasser ”Dit Mentale Barometer” til virksomhedens behov.

- HR Personalet, som arbejder med Dit Mentale Barometer og mentaltræningsindsatserne deltager på kursus og trænes til at udføre denne kompetence.

- HR sikrer at alle ansatte modtager et unikt log-in og garanterer 100% anonymitet.

- HR giver feedback på besvarelsen, gennemfører mentaltræning og udarbejder en stressfri plan samt coacher efter behov.

Higher Impact informerer på afdelingsniveau om systemet og praktikken, anonymiteten, selvansvaret og næste skridt.

Dit mentale Barometer” er tilgængeligt 24/7 – 365 dage om året.

Lad os tage en snak

Kontakt
crossmenuchevron-down